Vilken är din “hjärntyp”?

EnRiktigHjärna

Vilken “hjärntyp” är du?

Att förstå sig själv är kanske en förutsättning för framgång. Michael Cooper menar i sin artikel, att för att nå framgång så behöver vi först förstå vilken “hjärntyp” vi är. Detta gör vi genom att förstå vad som motiverar oss, vilka rädslor vi har och vilken information vi normalt söker efter.

Vi har ju pratat om psykosyntes och delpersonligheter där vi menar att alla har alla delar i sig, men här är det lite mer generaliserat och begränsat till 4 definitioner för att kategorisera vilken “hjärntyp” som är starkast framträdande.

 

 

  1) Controller + Managers
   Motiveras av: Status, kontroll, resultat, utseende och att göra rätt intryck
   Rädslorna styrs av: Brist på kontroll
   Grundläggande informationsbehov: VAD och NÄR

   2) Innovators + Influencers
   Motiveras av: Flexibilitet, bryta ny mark, upptäckande, utforskande and erkännande
   Rädslorna styrs av: Brist på respekt
   Grundläggande informationsbehov: Vad, När och VARFÖR

   3) Nurturers + Harmonizers
   Motiveras av: Tillhörighet, hjälpa/vårda andra och nära relationer
   Rädslorna styrs av: Uteslutande, hamna utanför
   Grundläggande informationsbehov: Vad, När, Varför och VEM

   4) Systemizers + Analyzers
   Motiveras av: Förberedelse, korrekthet, säkerhet
   Rädslorna styrs av: Att ha fel
   Grundläggande informationsbehov: Vad, När, Varför, Vem, VAR och HUR

 

Nu vet du din “hjärntyp” – läs om dina utvecklingspotential

Dessa klassificeringar indikerar hur vi tänker och tar beslut. Förutom definition baserat på motivation och rädslor så indikerar de även hur vi sparar och hämtar information, hur vi reagera på stress och konflikter och vad vi instinktivt undviker. Varje “hjärntyp” har sidor/blinda fläckar som inte är optimala och som påverkar oss i vår business och ansvarstagande. Att inte identifiera dessa sidor kan påverka oss negativt för våra framsteg i vår business.

Nu när du har identifierat vilken “hjärntyp” du känner mest tillhörighet till, kan du adressera dessa blinda fläckar.

 

1) Controllers + Managers blinda fläckar: Fixerad på resultat, besatt kring tid, gör alltför många antaganden, viktigt att vinna (och att andra förlorar) och ta kontroll från andra

För att nå framgång:

 • Samarbeta kring mål och struktur
 • Var lyhörd för andra personers passion och talang och stå inte i deras väg
 • Tillåt “misslyckanden” och lär från dem
 • Sluta tävla och fokusera på att möta kundens behov
 • Uppmuntra andra att ta beslut (och göra misstag)
 • Uppmuntra andra att växa

 

2) Innovators + Influencers blinda fläckar: Gör för mycket, undviker struktur, påbörjar för många saker, rekryterar på potential, underestimerar och lovar för mycket

För att nå framgång:

 • Känn igen och använd dina gåvor och talanger
 • Utveckla en förenklad struktur, tillräcklig för att du ska växa
 • Samarbeta med “avslutare” som kan knyta ihop det du påbörjar
 • Rekrytera på underbyggd erfarenhet
 • Estimera allt
 • Utvärdera din arbetsmängd innan du säger Ja till något
 • Sätt affärsmässiga- och personliga gränser för att uppnå dina behov

 

3) Nurturers + Harmonizers blinda fläckar: Fixerad på relationer, backar undan vid påträngande beteende, överdrivet tjänstvillig, undviker att stå i centrum och att ta beslut

För att nå framgång:

 • Fokusera på resultat
 • Neutralisera påträngande beteende genom att respektera dina egna gränser
 • Hjälp andra först efter att du har fått dina personliga behov tillgodosedda
 • Uppskatta dina bidrag och sträva efter dina mål
 • Identifiera dina beslutskriterier

 

4) Systemizers + Analyzers blinda fläckar: Hanterar tid ineffektivt,  följer regler till punkt och pricka, ogillar intuition, fastnar i analys (perfektionism), obekväm kring känslor

För att nå framgång:

 • Fokusera på deadlines och anpassa arbetet efter dessa
 • Se över dina prioriteringar
 • Ta ställning till vilka regler som är ok att bryta
 • Gör antaganden och uttala dem tydligt
 • Fastställ när du uppnått att saker är tillräckligt bra för andra att utvärdera/ge feedback
 • Var uppmärksam på känslor runt omkring dig och vad de säger dig

 

 

- Michael Cooper – Determining your Entrepreneur Style and Getting Past Your Business Blind Spots (http://www.entrepreneur.com/article/233998)

 

Share Button