TV lika bra som terapi?

 

Watch TV with your partner

Se på film tillsammans med din partner – ett billigare alternativ till parterapi?
Ja detta visar en studie gjord på University of Rochester, USA.

Under en månad såg nygifta par på filmer som kretsade kring parrelationer. Efteråt fick de, med hjälp av ett formulär reflektera över hur deras relation förhöll sig, till filmens handling. Efter 3 år mättes skillsmässoantalet och då hade bara 11% av paren i filmgruppen separerat. Motsvarande siffra i kontrollgruppen var 24%.

Studien gjordes på 174 nygifta par som slumpmässigt delades upp i filmgruppen och de andra två grupperna; en grupp som fick proffesionell hjälp med konflikthanteringsmetoder och den andra gruppen fick hjälp fokuserad på empati och acceptans. Alla dessa tre grupper fick samma resultat dvs 11%.

Resultatet tyder på att paren redan sitter på kunskap för goda relationer, men behöver bli påminda för att också agera därefter. Denna filmbaserade, “relational awareness”-fokuserade ansatsen, belyses i rapporten också som ett kostnadseffektivt alternativ till parterapeuten, och en väg att gå om det hos någon av individerna råder en motvillighet att gå och få professionell hjälp.

Klicka för att se filmlistan & frågorna!

För att veta mer kan du lyssna till Ronald Rogge, huvudförfattare till rapporten. Han belyser också här att magin inte ligger i själva filmerna utan tiden paret spenderar tillsammans och medvetet ägnar den tiden åt relationen.

- fr Modern Psykologi, Maj 2014
Share Button