Delpersonligheter – desidentifiering

 

När vi lär oss att identifiera en delpersonlighet och känna igen den när den kommer fram, kan vi ta ett steg åt sidan, kliva ur känslan att vi ÄR den här delpersonligheten. På så vis kan vi observera den utifrån. Inom psykosyntesen kallas denna process desidentifiering.

Vi har alla en tendens att ”bli ett” med en delpersonlighet. Vi kan då ha en tro att vi är den delpersonligheten. Vi går helt upp i den delpersonlighetens känslor, beteenden, uttryckssätt, vanor etc. ”Jag är så besvärlig”, ”Jag är så lat”, ”Jag klarar aldrig det där”, ”Jag är alltid stark och behöver ingen hjälp”, ja så kan det låta om en delpersonlighet ”tar över” oss och vi tror att vi ÄR det som kännetecknar den delpersonligheten.

Desidentifiering består i att vi lyckas komma ifrån denna illusion av att vi ÄR vår delpersonlighet och återvända till vårt ”själv”, där vi är i vår renaste form.

Desidentifiering

Gynnar det mig att vara ett lejon just nu…?

 

 
Utmaningen, och utvecklingen, ligger i att

1) Identifiera delpersonligheterna när de dyker upp och

2) Ta ställning till om de delpersonligheterna gynnar dig, där och då.

3) Om den inte gynnar ditt större syfte och hur du vill att ditt liv ska vara; desidentifiera dig från delpersonligheten och se om du kan välja ett annat förhållningssätt/delpersonlighet, utan att för den del ignorera det behov som ligger bakom att just den delpersonligheten kom fram. Kan du ta hand om det behovet på annat sätt? Under andra omständigheter? Med andra människor? Finns det någon annan delpersonlighet som skulle gynna dig bättre just här och nu?

 

Vi kan gradvis utveckla förmågan att styra oss själva och förhindra att vi automatiskt halkar in i den ena eller andra delpersonligheten. Med större medvetenhet kring våra delpersonligheter kan vi till större utsträckning välja. Delpersonligheter blir farliga bara då de tar kontroll över oss. En av målsättningarna för arbetet med dem är alltså att förebygga att vi domineras – och följdaktligen begränsas – av dem.

Den yttersta målsättningen vid arbete med delpersonligheter består i att stärka jagkänslan, vårt ”själv”. Att från centrum, vårt ”själv”, kunna gå in i den ena eller andra delpersonligheten, reglera dem, korrigera dem, vårda dem. Vi söker en balans där vi varken domineras av våra delpersonligheter, eller kväver de uttryck de tar sig eller struntar i deras behov.

 

 

Källa: “Bli den du är” -Piero Ferrucci