Delpersonligheter – definition & identifiering

 

Delpersonligheter

Vi har alla ett lejon inom oss

Vad är delpersonligheter?

Vi har alla inom oss, olika sätt att se världen. Vi har olika modeller av världen som färgar vår uppfattning och påverkar vårt sätt att vara. För varje modell utvecklar vi en motsvarande bild av  oss själva och tillhörande hållningar, gester, känslor, beteenden, uttryckssätt, vanor och trosuppfattningar. Allt detta sammantaget utgör i sig själv en delpersonlighet. Vi har alla ett otal delpersonligheter som alla finns sida vid sida inom oss. Det kan upplevas lite trångt och de är ofta inte helt överens med varandra. Assagioli beskriver det enligt följande:

”Vi utgör inte en enhet. Vi tror ofta att vi gör det, eftersom vi inte har många kroppar och många lemmar och eftersom den ena handen vanligen inte slår den andra. Men bildligt talat är det just det som händer inom oss. Flera delpersonligheter befinner sig i ett ständigt handgemäng: impulser, önskningar, principer och strävanden för en oavbruten kamp mot varandra.”

 

Identifiera dina delpersonligheter

Först handlar det om att lära oss känna igen våra viktigaste delpersonligheter. När vi kan göra det har vi kommit en lång väg mot att kunna kontrollera delpersonligheterna. Med detta menas på intet sätt att vi ska trycka bort några delpersonligheter. Vi behöver möta dem med acceptans och förståelse för att de finns inom oss av en anledning.

1.Tänk på någon av dina mer framträdande egenskaper, attityder eller drivkrafter.

2. Slut ögonen och bli medveten om denna del av dig. Låt nu en bild träda fram som representerar den. Det kan vara en kvinna, en man, ett djur, en alf, ett föremål, du själv i förklädnad, ett monster. Ja vad som helst! Försök här att låta bilden komma spontant, inte medvetet finna en bild. Och låt den här bilden visa sig för dig utan att du på något sätt ingriper eller bedömmer den. Knyt an till den allmänna känslostämning som den utstrålar.

3. Låt nu bilden tala och ge uttryck åt vad den tänker och känner. Ge den utrymme! Fråga den vad den har för behov. Du har framför dig en delpersonlighet med självständigt liv och en egen intelligens.

4. Öppna nu ögonen och rita gärna ner den här delpersonligheten på ett papper. Den här bilden är till för Dig och här finns inga rätt och fel i hur du ritar!

5. Ta sedan ett anteckningsblock, eller skriv på baksidan av teckningen. Skriv ned det du upplevt när du gjorde övningen och ge delpersonligheten ett namn. Detta namn hjälper dig att identifiera den i framtiden: Gnällspiken, Konstnären, Satmaran, Skeptikern, Den osäkre, Clownen, Vad-var-det-jag-sa, Kontrollanten osv.

Du kan också upptäcka andra delpersonligheter genom att vara uppmärksam på de olika synpunkter du har gentemot din omgivning, på ditt beteende i olika situationer.

 (Läs också om nästa steg – desidentifiering)

Källa: “Bli den du är” -Piero Ferrucci

Share Button